☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Szczytno
Herb Gmina Miejska Szczytno

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę

UE  zporr

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Karta projektu: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Miasta Szczytno i Gminy Szczytno”

 

Tytuł projektu

 

„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Miasta Szczytno i Gminy Szczytno”

Beneficjent oraz miejsce realizacji projektu

 

Beneficjent:

Gmina Miejska Szczytno. Ul. Sienkiewicza 1, 12- 100 Szczytno;

Miejsce realizacji:

12- 100 Szczytno, ul. Lemańska

Termin realizacji projektu

30.08.2005r.- 31.12.2006r.

Nazwa działania (priorytet, działanie
i poddziałanie)

 

Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działania 1.2- Infrastruktura ochrony środowiska

Koszt inwestycji (kwota ogółem, wielkość dofinansowania ze środków unijnych)

Kwota ogółem: 6 076 503,77 PLN

Dofinansowanie: 3 934 262,87 PLN (74,34%)

Cel projektu

 

Poprawienie jakości oraz dostępności wody pitnej na terenie Miasta Szczytno i Gminy Szczytno (woda pitna na tym terenie została warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi, pod warunkiem poprawy jej jakości do 30.11.2006r.)

Krótki opis projektu (na czym polega inwestycja)

 

 

 

 

 

 

Projekt zakładał wybudowanie nowoczesnej stacji uzdatniania wody wraz z dwoma zbiornikami umożliwiającymi magazynowanie wody pitnej, wybudowanie 66 szt studni kontrolnych na istniejących sieciach wodociągowych na terenie całego miasta Szczytna oraz zakup specjalnego pojazdu do czyszczenia w/w sieci wodociągowych.

Korzyści z projektu dla regionu, mieszkańców

Główny cel przedsięwzięcia został osiągnięty, woda pitna na terenie na którym była przeprowadzana inwestycja spełnia na dzień dzisiejszy normy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002r. (Dz.U. Dz 2002,nr 205, poz.1718), oraz w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 98/83/EC i zalecenia WHO, a zatem jest czystsza, zdrowsza i lepiej dostępna.

Wytworzył:
Rafał Wilczek
Udostępnił:
Rafał Wilczek
(2006-03-15 14:42:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Wilczek
(2008-01-25 13:22:52)
 
 
ilość odwiedzin: 4462709

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X