Wykaz kont bankowych Gminy Miejskiej Szczytno

Należności z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych
należy wpłacać na konto
Gmina Miejska Szczytno:
Bank Millennium S.A.
32 1160 2202 0000 0001 2861 8542

Pozostałe należności z tytułu podatków i opłat
w tym: opłata skarbowa, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, podatek od środków transportu, opłata za posiadanie psa
można wpłacać  na konto
Gmina Miejska Szczytno:
Bank Millennium S.A.
51 1160 2202 0000 0000 6195 6308

Należności z tytułu opłaty za udostępnienie danych
adresowych

należy wpłacać na konto
Gmina Miejska Szczytno:
Bank Millennium S.A.
92116022020000000061956346

Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na konto 
Gmina Miejska Szczytno:
Bank Millennium S.A.
07 1160 2202 0000 0002 4058 9196

 

dla przelewów zagranicznych
Bank Millenium S.A.
IBAN: PL51 1160 2202 0000 0000 6195 6308

w
Punktach Kasowych Banku Spółdzielczego
na terenie miasta Szczytno

(bez prowizji)
m.in. w budynku urzędu
8.00-15.00


Wytworzył:
P. Paszkiewicz
Udostępnił:
Piotr Paszkiewicz
(2014-11-26 09:59:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Paszkiewicz
(2015-02-10 08:37:28)