Raport o stanie miasta stan na 31.12.2019

Raport o stanie miasta

29 maja 2020 r. o godz. 9.30 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Szczytnie, na której Burmistrz Miasta przedstawi "Raport o stanie miasta. Stan na 31.12.2019 r.". Raport będzie obejmować podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Debata z udziałem mieszkańców Szczytna poprzedzi uchwałę o udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnie pisemne zgłoszenie (wraz ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych), poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady składać można najpóźniej do dnia 28 maja 2020 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim (ul. Sienkiewicza 1, pok. 129).

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Tomasz Łachacz

Do pobrania:

Raport o stanie miasta

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta Szczytno

Zgoda na przetwarzanie danych

 


Wytworzył:
Marlena Stęcel-Prekiel
Udostępnił:
Marlena Stęcel-Prekiel
(2020-05-07 10:29:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Marlena Stęcel-Prekiel
(2020-05-25 15:07:19)