Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi  Wydział Gospodarki Miejskiej

Pracowników Urzędu
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wydanych zaświadczeń
      ewidencję w/w spraw prowadzi właściwy Wydział

Sprzedaży nieruchomości komunalnych
      ewidencję prowadzi Wydział Rozwoju Miasta

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
      ewidencję prowadzi Wydział Gospodarki Miejskiej

Wytworzył:
Udostępnił:
Rafał Wilczek
(2003-06-23 08:56:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Trzciński
(2015-04-16 13:48:49)