Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 2 września 2022 r. znak: GPO.6733.9.2022

 

 

Znak sprawy: GPO.6733.9.2022                                                                                      Szczytno, 2 września 2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 2 września 2022 r. została wydana decyzja Nr 9/cp/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV.

Inwestycja zlokalizowana na działkach o numerze ewidencyjnym 608/4, 608/6, 623/8, 623/9, 623/10 i 623/11 obręb 6 Miasta Szczytno.

 

Inwestorem jest Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Siwik reprezentujący firmę ENERGETYKA Piotr Siwik z siedzibą w Łomży przy ul. H. Kołłątaja 9/7.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni dla podmiotów, którym obwieszczenie zostało dostarczone; do dnia 30 września 2022 r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Szczytnie – pokój 14 (parter) w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530.


 

 

Burmistrz Miasta Szczytno

 

Krzysztof Mańkowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rafał Rekosz

Data wytworzenia:
02 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Rafał Rekosz

Data publikacji:
02 wrz 2022, godz. 15:05

Osoba aktualizująca informacje

Rafał Rekosz

Data aktualizacji:
05 wrz 2022, godz. 09:42