Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych położnych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Burmistrz Miasta Szczytno

zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie:

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych położnych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Projekt uchwały oraz formularz zgłaszania opinii i uwag jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkie uwagi i opinie można zgłaszać w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia (tj. do 29.09.2022 r.) do Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szczytnie na wypełnionym formularzu – listownie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, mailem na adres beata.borodziuk@um.szczytno.pl bądź faksem 89 624 72 01. Decyduje data wpływu do Urzędu. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szczytnie, a osobą upoważnioną do kontaktu jest Beata Borodziuk.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik nr 1 do projektu uchwały (ODT, 30.58Kb) 2022-09-15 09:23:54 3
Załącznik nr 2 do projektu uchwały (ODT, 27.33Kb) 2022-09-15 09:23:54 2
Formularz zgłaszania opinii i uwag (ODT, 10.87Kb) 2022-09-15 09:23:54 3
Projekt uchwały (ODT, 28.63Kb) 2022-09-15 09:23:54 10
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Pawelczyk

Data wytworzenia:
15 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Pawelczyk

Data publikacji:
15 wrz 2022, godz. 09:23

Osoba aktualizująca informacje

Anna Pawelczyk

Data aktualizacji:
15 wrz 2022, godz. 09:23