Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu – działka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie” znak: GPO.6220.1.2020 z dnia 28.07.2021r. zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Znak:GPO.6220.1.2020 z dnia 12.06.2020r.

                                                                         Szczytno, 2021-08-02

Nr GPO.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Szczytno działając na podstawie:

  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021, poz. 247), oraz w związku z art. 49 KPA (Dz.U. 2021, poz. 735) zawiadamia strony postępowania

  • art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021, poz. 247) zawiadamia społeczeństwo,

że w dniu 28.07.2021r. wydana została decyzja Znak: GPO.6220.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPO.6220.1.2020 z dnia 12.06.2020r. dla przedsięwzięcia pn.: Punkt skupu złomudziałka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 1 (pokój nr 10, telefon 89 624 72 53, 89 624 72 52) w godzinach 7:30 – 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256) obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego wywieszenia.


 


 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Albert Kilimann

Data wytworzenia:
02 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Albert Kilimann

Data publikacji:
02 sie 2021, godz. 12:08

Osoba aktualizująca informacje

Albert Kilimann

Data aktualizacji:
02 sie 2021, godz. 12:15