Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 02.05.2022r. znak: GPO.6733.1.2022

Znak sprawy: GPO.6733.1.2022

Szczytno, 2 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 2 maja 2022 r. została wydana decyzja Nr 1/cp/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi gminnej – ulicy Klasztornej w Szczytnie.

Inwestycja zlokalizowana na działkach o numerze ewidencyjnym: 79/26, 440, 73/3 obręb 2 Miasta Szczytno.

Inwestorem jest Gmina Miejska w Szczytnie z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni od otrzymania obwieszczenia, dla podmiotów którym obwieszczenie zostało dostarczone; do dnia 30 maja 2022 r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.

 

Z up. Burmistrza

Albert Kilimann

Zastępca Naczelnika Wydziału

Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
02 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
02 maj 2022, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
02 maj 2022, godz. 12:59