Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 07.06.2022r. znak: GPO.6733.7.2022

Szczytno, dnia 7 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: GPO.6733.7.2022

Obwieszczenie

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:Sieć uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia nN 0,4kV”.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce numer 434/1 obręb 2 miasta Szczytno.

Inwestorem jest Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Zbigniew Czajkowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o.

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 815).

Materiały do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie – pokój 14 (parter) w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530.

Uwagi można składać w terminie do dnia 14 czerwca 2022 r.

 

Z up. Burmistrza

Lilianna Majewska-Farjan

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Przestrzennej

i Ochrony Środowiska

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
07 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
07 cze 2022, godz. 14:08

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
07 cze 2022, godz. 14:08