Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 22.06.2022r. znak: GPO.6733.7.2022

Znak sprawy: GPO.6733.7.2022

Szczytno, 22 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2022 r. została wydana decyzja Nr 3/cp/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Sieć uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia nN 0,4kV”.

Inwestycja zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 434/1 obręb 2 Miasta Szczytno.

Inwestorem jest Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Zbigniew Czajkowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni dla podmiotów, którym obwieszczenie zostało dostarczone; do dnia 20 lipca 2022 r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.


 

Zastępca Burmistrza

Ilona Bańkowska

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ilona Bańkowska

Data wytworzenia:
22 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
22 cze 2022, godz. 13:45

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
22 cze 2022, godz. 13:45