Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 27.07.2022r. znak: GPO.6733.5.2022

Znak sprawy: GPO.6733.5.2022

Szczytno, 27 lipca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2022 r. została wydana decyzja Nr 6/cp/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42309 Szczytno os. Podborek.

Inwestycja zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 11/31 obręb 6 Miasta Szczytno.

Inwestorem jest Spółka Towerlink Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Marta Tyburska.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni dla podmiotów, którym obwieszczenie zostało dostarczone; do dnia 24 sierpnia 2022 r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.


 

Z up. Burmistrza

Lilianna Majewska-Farjan

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Przestrzennej

i Ochrony Środowiska

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
27 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
27 lip 2022, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
27 lip 2022, godz. 14:33