Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno znak: GPO.6220.1.2024 z dnia 5 lipca 2024 r.

Szczytno, dnia 5 lipca 2024 r.

Nasz znak: GPO.6220.1.2024

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Szczytno działając na podstawie:

  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania

  • art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia społeczeństwo,

że w dniu 5 lipca 2024 r. wydana została decyzja znak: GPO.6220.1.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu magazynowo – usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo - administracyjnymi wraz infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja obejmuje działki o numerze ewidencyjnym 230/11, 228/2, 230/9, 246/10 i 246/6 obręb 5 miasta Szczytno.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szczytnie przy ul. H. Sienkiewicza 1 (pokój nr 10, telefon 89 624 72 52) w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:30 – 15:30, we wtorki w godzinach 7:30 – 17:00 i w piątki w godzinach 7:30 – 14:00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego wywieszenia.

 


                                                                                                                 Z up. Burmistrza

                                      Damian Szlachetka

                                      Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

                                      i Ochrony Środowiska

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iga Kwiatek

Data wytworzenia:
05 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Iga Kwiatek

Data publikacji:
05 lip 2024, godz. 12:41

Osoba aktualizująca informacje

Iga Kwiatek

Data aktualizacji:
05 lip 2024, godz. 12:41