Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno, znak: GPO.6733.7.2021 z dnia 27.05.2021r.

 

 

Znak sprawy: GPO.6733.7.2021                                               Szczytno, dnia 27 maja 2021r.

                                                        Obwieszczenie

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 21.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 270/2, 206/14, 206/15, 206/16, 206/17, 206/18, 206/19, 206/20, 206/21, 206/22, 206/23, 206/24, 206/25, 206/26, 206/27, 206/28, 206/29, 206/30, 206/31, 206/32, 206/33, 206/34, 206/35, 206/36, 206/37, 206/38, 206/39, 206/40, obręb geodezyjny 1 Gmina Miejska Szczytno i na działce nr 37 obręb geodezyjny 7 Korpele Gmina Wiejska Szczytno oraz na budowie sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działce nr 270/2 obręb geodezyjny 1 Gmina Miejska Szczytno

Inwestorem jest ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,

ul. J.Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jacek Dziatkowiak

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm.).

Materiały do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie – pokój nr 14 (parter) w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530.

Uwagi można składać do 10 czerwca 2021r.

a/a

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku. Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej I Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę. Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).W związku z powyższym, zgromadzony materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu. Przekazanie materiału dowodowego na adres poczty elektronicznej możliwe będzie jedynie w sytuacji, gdy możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja adresata poczty elektronicznej. W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. Zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie. Składanie uwag może odbywać się również poprzez skrzynkę mailową organu uwagi - um.@um.szczytno.pl z wyróżnikiem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila. Godziny kontaktu telefonicznego: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.00. Informacja pod numerem tel. 89 624 7227, 89 624 72 70

                                                                          z up. Burmistrza

                                                                          Lilianna Majewska - Farjan

                                                                          Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

                                                                          i Ochrony Środowiska


 

 

 


 

 


 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
27 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
27 maj 2021, godz. 12:41

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
01 cze 2021, godz. 14:09