Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Znak sprawy: GPO.6733.19.2020 z dnia 01 grudnia 2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Szczytno, 1 grudnia 2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) a także na podstawie art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842),

Burmistrz Miasta Szczytno obwieszcza, że w dniu 18 listopada 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: “Przebudowa, budowa schodów terenowych i chodnika prowadzącego do schodów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Marii Konopnickiej w Szczytnie” z lokalizacją na działkach o numerach ewidencyjnych 452/2, 240/5 obręb 2 miasta Szczytno.

Inwestorem jest Urząd Miasta Szczytno ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Maciej Bartosiewicz.

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990).

 

Materiały do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie – pokój 14 (parter) w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530 .

Uwagi można składać w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

 

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku. Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej I Ochrony Środowiska Urzedu Miejskiego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę. Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).W związku z powyższym, zgromadzony materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu. Przekazanie materiału dowodowego na adres poczty elektronicznej możliwe będzie jedynie w sytuacji, gdy możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja adresata poczty elektronicznej. W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. Zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie. Składanie uwag może odbywać się również poprzez skrzynkę mailową organu uwagi - um.@um.szczytno.pl z wyróżnikiem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila. Godziny kontaktu telefonicznego: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.00. Informacja pod numerem tel. 89 624 7227, 89 624 72 70

z up. Burmistrza

                                                                            Lilianna Majewska - Farjan

                                                                        Naczelnik Wydziału Gospodarki

                                                                      Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

Sprawę prowadzi:

Ireneusz Kempa

Urząd Miejski w Szczytnie, pok. nr 14 tel. 89 624 7227

Mail: ireneusz.kempa@um.szczytno.pl


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
załącznik do obwieszczenia GPO.6733.19.2020 (PDF, 808.09Kb) 2020-12-01 16:11:20 7
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Albert Kilimann

Data wytworzenia:
01 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Albert Kilimann

Data publikacji:
01 gru 2020, godz. 16:11

Osoba aktualizująca informacje

Albert Kilimann

Data aktualizacji:
01 gru 2020, godz. 16:14