Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rejestr uchwał Rady Miejskiej z roku 2020

Rejestr uchwał Rady Miejskiej z roku 2020 od uchwały nr XV/120/2020 16.01.2020 do uchwały nr XXIV/180/2020 30.10.2020 r.

Rejestr uchwał Rady Miejskiej z 2020 roku
Nr i data uchwały Uchwała w sprawie
XXV/181/2020 29.12.2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 – 2026

XXV/182/2020 29.12.2020

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok

XXV/183/2020 29.12.2020

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2028

XXV/184/2020 29.12.2020

uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok

XXV/185/2020 29.12.2020

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

XXV/186/2020 29.12.2020

przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Szczytno na lata 2021 – 2025

XXV/187/2020 29.12.2020

wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Szczytno

XXV/188/2020 29.12.2020

zgody na zawarcie umów dzierżawy, najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

XXV/189/2020 29.12.2020

zmieniająca uchwałę nr XXXI/222/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szczytno do roku 2020 „Szczytno 2020” – aktualizacja 2017

XXV/190/2020 29.12.2020

uchylenia uchwały nr XXII/178/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

XXV/191/2020 29.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno

XXV/192/2020 29.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

XXV/193/2020 29.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

XXV/194/2020 29.12.2020

przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

XXV/195/2020 29.12.2020

przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2021

XXV/196/2020 29.12.2020

przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2021

XXV/197/2020 29.12.2020 ustanowienia roku 2021 w Szczytnie Rokiem Krzysztofa Klenczona

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uchwala 182 (PDF, 2.39Mb) 2021-01-08 14:43:42 15
uchwala 185 (PDF, 4.31Mb) 2021-01-08 14:43:42 7
uchwala 186 (PDF, 4.05Mb) 2021-01-08 14:43:42 5
uchwala 187 (PDF, 8.55Mb) 2021-01-08 14:43:42 3
uchwala 188 (PDF, 1.14Mb) 2021-01-08 14:43:42 5
uchwala 190 (PDF, 234.21Kb) 2021-01-08 14:43:42 5
uchwala 191 (PDF, 1.49Mb) 2021-01-08 14:43:42 3
uchwala 192 (PDF, 686.98Kb) 2021-01-08 14:43:42 3
uchwala 193 (PDF, 249.24Kb) 2021-01-08 14:43:43 9
uchwala 194 (PDF, 1.98Mb) 2021-01-08 14:43:43 5
uchwala 196 (PDF, 1.78Mb) 2021-01-08 14:43:43 8
uchwala 197 (PDF, 216.94Kb) 2021-01-08 14:43:43 9
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uchwala 195 (PDF, 592.25Kb) 2021-01-08 14:43:43 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rafał Rekosz

Data wytworzenia:
08 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Rafał Rekosz

Data publikacji:
08 sty 2021, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Marlena Stęcel-Prekiel

Data aktualizacji:
14 sty 2021, godz. 13:48