Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zameldowanie w trybie administracyjnym

 

Zameldowanie na pobyt stały (czasowy powyżej 3 miesięcy) w trybie administracyjnym.

 

OPŁATY

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Szczytnie

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Pokój nr 9 (parter), nr tel. 089 624 72 75, fax. 089 624 72 01

Pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wypełniony druk „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”

  2. Podanie o zameldowanie z uzasadnieniem.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

  1. 1 miesiąc; w sprawach skomplikowanych - 2 miesiące. Do terminów tych nie wlicza się okresu zawieszenia postępowania, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu - art. 35 KPA.

  2. W wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną , która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać:

  • decyzji administracyjnej o zameldowaniu,

  • decyzji administracyjnej o braku podstaw do zameldowania,

  • decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania.

     

PODSTAWA PRAWNA

· Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 .510 t.j.)

· Art. 104 KPA z dnia 14.06.1960 r. (Dz. U. 2020.256 t.j.)

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Załączniki:

1. Zgłoszenie pobytu stałego - do pobrania

2. Zgłoszenie pobytu czasowego - do pobrania

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
27 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
27 kwi 2021, godz. 09:37

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
27 kwi 2021, godz. 09:37