Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi


Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Szczytnie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 1

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski wstrzymał się
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-01-2021


Wniosek Radnej Beaty Boczar o zarządzenie 30 - minutowej przerwy odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 1 10

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz przeciw
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban wstrzymał się
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski przeciw
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek przeciw
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski przeciw
Teresa Moczydłowska przeciw
Arkadiusz Myślak za
Zbigniew Janusz Orzoł przeciw
Anna Teresa Rybińska przeciw
Sławomir Witold Staszak przeciw
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-01-2021


a/ zaciągnięcia kredytu (projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza Miasta) odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 1 10

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz przeciw
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban wstrzymał się
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski przeciw
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek przeciw
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski przeciw
Teresa Moczydłowska przeciw
Arkadiusz Myślak za
Zbigniew Janusz Orzoł przeciw
Anna Teresa Rybińska przeciw
Sławomir Witold Staszak przeciw
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-01-2021


Wniosek o zmianę w treści uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu złożonego przez Klubu Wszystko dla Szczytna i PSL o następujące kwoty spłat w poszczególnych latach: 2022 – 9.028,71 2023 – 10.000,00 2024 – 700.000,00 2025 – 900.000,00 2026 – 900.000,00 2027 – 1.200.000,00 2028 – 1.306.935,44 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 3 5

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec przeciw
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar przeciw
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban wstrzymał się
Karol Piotr Furczak przeciw
Piotr Mieczysław Gregorczyk przeciw
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska wstrzymał się
Paweł Kamil Krassowski wstrzymał się
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak przeciw
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-01-2021


a/ zaciągnięcia kredytu (projekt uchwały przygotowany przez Klub Radnych) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 3 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec wstrzymał się
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban wstrzymał się
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski wstrzymał się
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-01-2021


b/ zgody na zawarcie umów dzierżawy przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 1 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska wstrzymał się
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-01-2021


c/ zaliczenia niektórych dróg w granicach administracyjnych miasta Szczytno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
19 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-01-2021


d/wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 0 12

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz przeciw
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban przeciw
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski przeciw
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek przeciw
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski przeciw
Teresa Moczydłowska przeciw
Arkadiusz Myślak za
Zbigniew Janusz Orzoł przeciw
Anna Teresa Rybińska przeciw
Sławomir Witold Staszak przeciw
Artur Antoni Trochimowicz przeciw
Waldemar Andrzej Zimny przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-01-2021