Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi


Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Szczytnie odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 3 9

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz przeciw
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Andrzej Zdzisław Dziuban przeciw
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski przeciw
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek przeciw
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski przeciw
Teresa Moczydłowska przeciw
Zbigniew Janusz Orzoł przeciw
Anna Teresa Rybińska przeciw
Sławomir Witold Staszak wstrzymał się
Artur Antoni Trochimowicz wstrzymał się
Waldemar Andrzej Zimny wstrzymał się
Tomasz Żuchowski przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Beata Boczar za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


a) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Beata Boczar za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


b/ ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Beata Boczar za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


c/ zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 1 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz wstrzymał się
Paweł Malec za
Beata Boczar za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


Wniosek o wprowadzenie następujących zmian w projekcie uchwały przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021” : - Dodanie zapisu w Rozdziale II paragraf 3 punkt 1: „O takiej współpracy zostaną poinformowani prezesi działek ROD, o ile żyją na nich koty dokarmiane przez zarejestrowanych opiekunów. - Dodanie zapisu w Rozdziale II paragraf 3 punkt 2 „według przyjętych z nimi zasad” Zdanie po zmianie: Dokarmianie kotów wolno żyjących odbywać się będzie poprzez wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących według przyjętych z nimi zasad. - Zmiana zapisu w Rozdziale III, paragraf 11 pkt 4 na: 8.000,00 zł - zakup karmy suchej lub mokrej przez cały rok dostosowanej do potrzeb kotów wolno żyjących. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 4 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec wstrzymał się
Beata Boczar wstrzymał się
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak wstrzymał się
Piotr Mieczysław Gregorczyk wstrzymał się
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


d/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 4 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec wstrzymał się
Beata Boczar wstrzymał się
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak wstrzymał się
Piotr Mieczysław Gregorczyk wstrzymał się
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczytno przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


e/zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczytno przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


f/ rozpatrzenia petycji przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 4

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban przeciw
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska przeciw
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska przeciw
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


g/ przekazania wniosku według właściwości przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 1 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska wstrzymał się
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


h/ rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczytno przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


i/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


j/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


k/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości(pomieszczenia gospodarczego oraz garażu) położonej w Gminie Miejskiej Szczytno przy ul. Korczaka 1, działki nr 567/7, obręb 2 miasta Szczytno, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Szczytno oraz przyznanie najemcy pierwszeństwa w nabyciu przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 6

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec przeciw
Robert Artur Siudak przeciw
Beata Boczar przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak przeciw
Piotr Mieczysław Gregorczyk przeciw
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz przeciw
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021


Reasumpcja głosowania w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości(pomieszczenia gospodarczego oraz garażu) położonej w Gminie Miejskiej Szczytno przy ul. Korczaka 1, działki nr 567/7, obręb 2 miasta Szczytno, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Szczytno oraz przyznanie najemcy pierwszeństwa w nabyciu przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 5

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec przeciw
Robert Artur Siudak przeciw
Beata Boczar przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak przeciw
Piotr Mieczysław Gregorczyk przeciw
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-03-2021