Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi


Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu "4 c- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok" przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
19

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 02-12-2021


c. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
19 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 02-12-2021


Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w następujących paragrafach: „§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w wysokości 26,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. § 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 52,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. § 4. 1 Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości 4,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, od kwoty podstawowej, co powoduje, że w takim przypadku stawka miesięczna od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 22,00 zł.” odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 2 10

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz przeciw
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban przeciw
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski przeciw
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek przeciw
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Teresa Moczydłowska przeciw
Arkadiusz Myślak wstrzymał się
Zbigniew Janusz Orzoł przeciw
Anna Teresa Rybińska przeciw
Sławomir Witold Staszak przeciw
Artur Antoni Trochimowicz wstrzymał się
Waldemar Andrzej Zimny przeciw
Tomasz Żuchowski przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 02-12-2021


a. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 2 10

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz przeciw
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban przeciw
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski przeciw
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek przeciw
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Teresa Moczydłowska przeciw
Arkadiusz Myślak wstrzymał się
Zbigniew Janusz Orzoł przeciw
Anna Teresa Rybińska przeciw
Sławomir Witold Staszak przeciw
Artur Antoni Trochimowicz wstrzymał się
Waldemar Andrzej Zimny przeciw
Tomasz Żuchowski przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 02-12-2021


b. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 3 10

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz przeciw
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban przeciw
Karol Piotr Furczak wstrzymał się
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski przeciw
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek przeciw
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Teresa Moczydłowska przeciw
Arkadiusz Myślak wstrzymał się
Zbigniew Janusz Orzoł przeciw
Anna Teresa Rybińska przeciw
Sławomir Witold Staszak przeciw
Artur Antoni Trochimowicz wstrzymał się
Waldemar Andrzej Zimny przeciw
Tomasz Żuchowski przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 02-12-2021