Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Szczytno 2024-03-01 13:12:47
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/432/2023 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego na rok 2024" 2023-11-10 13:28:14
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego na rok 2024" 2023-10-10 11:50:52
Konsultacje projektu w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczytnie 2023-09-15 13:22:51
Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczytnie 2023-08-09 07:50:24
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na rok 2023" 2022-10-11 13:31:41
konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie ustakenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto Szczytno przedszkolach publicznych 2022-09-07 14:19:44
konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród i innych świadczeń wynikajacych ze stosunku pracy" 2022-09-07 14:16:20
Konsultacje projektu uchwały w sprawie "ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego" 2022-06-15 15:26:44
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. 2021-12-10 14:37:17
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 2021-10-13 14:45:17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Wlazło

Data wytworzenia:
25 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Magdalena Wlazło

Data publikacji:
25 sty 2021, godz. 12:32

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Wlazło

Data aktualizacji:
25 sty 2021, godz. 12:32