Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

Dotychczasowe działania podejmowane przez Urząd Miejski w Szczytnie na rzecz zapewnienia dostępności.

Mając na względzie misję publiczną Urzędu, do grona jego interesariuszy należą przedstawiciele różnych środowisk. Są to zarówno klienci Urzędu, jego pracownicy, partnerzy społeczno-gospodarczy, jak również uczestnicy spotkań, konferencji i innych wydarzeń. Urząd prowadzi wobec tego szereg działań, które są odpowiedzią również na oczekiwania osób ze szczególnymi potrzebami. W Urzędzie odbył się dotychczas jeden audyt sprawdzający stan zapewnienia jego dostępności: jesienią 2021 r. w ramach projektu: „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego” nr POWR.02.18.00-00-0126/20” realizowanego przez Marcin Król MTD CONSULTING w partnerstwie ze Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich. We wnioskach z tego audytu znalazły się rekomendacje działań do realizacji, w celu zapewnienia dostępności Urzędu we wszystkich obszarach wskazanych w polskim prawie: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej.

W obszarze dostępności architektonicznej dotąd wykonano:

- szerokie drzwi wejściowe i szerokie korytarze bez przeszkód oznaczone kontrastowymi kolorami;

- obniżenie lady w Biurze Obsługi Interesanta;

- jednolity system oznaczenia pokojów;

- podjazdy wraz z poręczami przy wejściu głównym do budynku z placu zamkowego;

- wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych;

- wyróżnienie BOI;

W obszarze dostępności cyfrowej:

Strony internetowe zarządzane przez pracowników Urzędu, są zgodne z Wytycznymi dla dostępności treści internetowych WCAG 2.01. Zapewniają użytkownikom strony internetowej pełny dostęp do materiałów i funkcjonalności strony:

- nawigowanie po stronie bez użycia myszki;

- opisy alternatywne grafik i zdjęć;

- możliwość powiększania strony, zwiększenia kontrastu;

- uwzględnienie napisów oraz opisów treści filmów udostępnianych na stronie w odrębnym pliku;

Ponadto na stronie internetowej i w BIP znajduje się deklaracja dostępności.

W obszarze dostępności informacyjno – komunikacyjnej Urząd zapewnia:

- korzystanie z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), dzięki temu ułatwiona jest obsługa osób głuchych i słabosłyszących;

- w BOI są dostępne dwie przenośne pętle indukcyjne oznaczone piktogramem.

Urząd prowadzi ponadto działania służące zwiększeniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, m.in. prowadząc nabory, uwzględnia procedury zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Pomimo wielu działań zrealizowanych i będących w trakcie realizacji, identyfikuje się potrzeby dalszego rozwijania działań w kierunku zwiększenia jego dostępności pod względem architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Kierunki tych działań na lata 2022-2024 zostały ujęte poniżej.

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 

Lp.

Zakres działań

Sposób realizacji

Realizujący zadania

Termin

Koszt zł

Dostępność architektoniczna

 

1.

Umożliwienie ewakuacji osób niepełnosprawnych

-zakup krzesła ewakuacyjnego

-zakup koca ewakuacyjnego

FI

FI

II kw. 2022

6.500

2.500

2.

Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami

- przygotowanie dokumentacji technicznej dot. remontu i przystosowania toalety na parterze do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

- remont toalet na parterze i ich przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

FI

 

 

FI

II kw. 2023

 

IV kw. 2024

80 tys.

 

160 tys.

Dostępność cyfrowa

 

1.

Zwiększenie dostępności cyfrowej

-przygotowanie aplikacji mobilnej o mieście Szczytno, dostosowanej do standardu WCAG 2.1

PG

III kw. 2023

10 tys.

2.

Umożliwienie korzystania z usług administracyjnych za pomocą internetu

-wdrożenie portalu e-usług i portalu płatności internetowych

-wdrożenie systemu EZD RP

FI/BF

 

FI/OS

III kw. 2023

I kw. 2024

73,8 tys.

BK

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

1.

Przegląd i aktualizacja procedur związanych z obsługą klienta

-wdrożenie procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami

-uzupełnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego o zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami

OS

 

ZK

I kw. 2022

I kw. 2022

BK

 

BK

2.

Przezwyciężanie barier w zdobyciu informacji i komunikacji z urzędnikami

-zakup pętli indukcyjnych do obsługi osób słabosłyszących

-montaż tabliczek brajlowskich z piktogramami na oznaczenie toalety i wstępu dla psa asystujacego

FI

II kw. 2022

II kw. 2022

 

4.400

 

520

3.

Sygnalizacja obecności osób potrzebujących pomocy lub asysty

-montaż gongu alarmowego do toalety

FI

II kw. 2022

365

4.

Zwiększenie kompetencji urzędników w zakresie znajomości zasad związanych z dostępnością

-przeszkolenie osoby w tematyce projektowania uniwersalnego

-szkolenie pracowników w zakresie obsługi osoby korzystającej z psa asystującego.

OS

I kw. 2022

II kw. 2022

BK

 

BK

 

Monitoring i koordynacja.

Odpowiedzialność za realizację poszczególnych pozycji Planu, leży we właściwych komórkach organizacyjnych Urzędu. Monitoring realizacji Planu prowadzony będzie przez Koordynatora do spraw dostępności. Na podstawie bieżących obserwacji może on formułować wnioski w zakresie stanu realizacji działań wynikających z przyjętego planu i kierować je do właściwych komórek organizacyjnych. Na zakończenie okresu na jaki plan został ustalony, zostanie opracowany plan działania na lata 2025-2027.

 

                  Sporządził:                                                                                     Zatwierdził:

   Koordynator ds Dostępności                                                                Burmistrz Miasta

              /-/ Lucjan Wołos                                                                      /-/ Krzysztof Mańkowski

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
plan działania (ODT, 25.47Kb) 2022-05-18 13:17:20 24
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
18 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
18 maj 2022, godz. 13:17

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
19 maj 2022, godz. 10:33