Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr dla instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto Szczytno, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2023 r. poz. 1662) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U z 2012 r. poz. 189).

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Szczytno, prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, godziny urzędowe: 7.30 – 15.30.

II. Zgodnie z § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora”.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

 1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
 2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 412 z późn. zm.).

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U z 2007 r. nr 187, poz. 1330).

VI. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Miejskiej Szczytno, Bank Spółdzielczy w Szczytnie numer rachunku: 95 8838 0005 2001 0103 8440 0009.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Rejestr Instytucji Kultury (RIK) (DOCX, 66.30Kb) 2023-09-28 09:56:31 11
RIK wniosek (DOC, 17.50Kb) 2023-09-28 09:56:31 8
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rafał Rekosz

Data wytworzenia:
01 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Rafał Rekosz

Data publikacji:
01 lut 2022, godz. 14:02

Osoba aktualizująca informacje

Angelika Dost

Data aktualizacji:
28 wrz 2023, godz. 10:01