Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenia i obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021r. 2021-01-18 15:01:12
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 2021-01-14 18:35:41
Konsultacje proj. uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zaliczenia zaliczenia niektórych dróg w granicach administracyjnych miasta Szczytno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2021-01-13 14:15:04
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczytno przeznaczonych do oddania w najem (znak: GM.7151.2.41.2020 z dnia 08.01.2021 r.) 2021-01-08 11:29:02
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczytno przeznaczonych do oddania w dzierżawę (znak: GPO.6845.301.2020 z dnia 08.01.2021r.) 2021-01-08 09:27:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 05.12.2021 r. znak: GPO.6733.21.2020 2021-01-07 09:59:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytni z dnia 30.12.2020 r. znak: GPO.6733.19.2020 2020-12-30 13:49:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 29.12.2020r. znak: GPO.6733.22.2020 2020-12-29 13:22:55
Terminy rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 2020-12-29 11:00:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 18 grudnia 2020r. znak: GPO.6733.18.2020 2020-12-18 15:18:13
Obwieszczenie Znak sprawy: GPO.6733.17.2020 z dnia 16 grudnia 2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-12-17 12:13:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 10.12.2020 r. dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 214088N - ulicy Władysława Broniewskiego w Szczytnie ( Nr rejestru: Ab.6740.2.6.2020) 2020-12-15 12:55:40
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2020-12-14 13:18:00
Burmistrz Miasta Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2020-12-14 12:31:19
Burmistrz Miasta Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno. 2020-12-14 12:23:50
Burmistrz Miasta Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/178/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020-12-14 12:14:24
Obwieszczenie Znak sprawy: GPO.6733.21.2020 z dnia 11 grudnia 2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-12-11 11:51:51
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury i sztuki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej i działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2020-12-10 13:52:31
Obwieszczenie Znak sprawy: GPO.6733.19.2020 z dnia 01 grudnia 2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-12-01 16:11:19
Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zawiadomienie znak: BI.ZUZ.5.4210.207.2020.MP 2020-11-27 09:27:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 26 listopada 2020 r, znak: GPO.6733.16.2020 2020-11-26 15:32:52
Zastępca Burmistrza Miasta Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie 2020-11-25 13:49:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Stasiewicz

Data wytworzenia:
25 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Tomasz Stasiewicz

Data publikacji:
25 lis 2020, godz. 11:36

Osoba aktualizująca informacje

Anna Pawelczyk

Data aktualizacji:
29 gru 2020, godz. 13:55