Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenia i obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy Łomżyńskiej w Szczytnie" (nr rejestru: Ab.6740.2.2.2021) 2021-09-15 09:54:08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.420.12.2021.SCH.9 2021-09-03 13:54:01
Konsultacje społeczne w sprawie dotyczącej nadania nazwy ulicy - ulica Żaglowa. 2021-09-02 10:50:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31.08.2021r. znak sprawy: GPO.6733.9.2021 2021-08-31 14:48:04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.420.12.2021.SCH.5 2021-08-24 12:47:39
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2021-08-17 15:34:49
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczytno 2021-08-11 15:16:18
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 – 2024” 2021-08-11 14:36:32
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Szczytno: Zakład Usług Komunalnych w Szczytnie z siedzibą w Nowym Gizewie i Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie oraz w sprawie nadania statutu 2021-08-10 14:03:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wydaniu postanowienia prostującego oczywista omyłke pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu – działka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie” znak: GPO.6220.1.2020 z dnia 28.07.2021r. zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Znak:GPO.6220.1.2020 z dnia 12.06.2020r. 2021-08-03 15:15:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu – działka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie” znak: GPO.6220.1.2020 z dnia 28.07.2021r. zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Znak:GPO.6220.1.2020 z dnia 12.06.2020r. 2021-08-02 12:08:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno GPO.6733.6.2021 z dnia 20.07.2021 2021-07-20 15:26:12
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.5.4210.82.2021.ED z dnia 14.07.2021r. 2021-07-20 15:04:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno GPO.6733.4.2021 z dnia 15.07.2021 2021-07-15 15:05:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno GPO.6733.7.2021 z dnia 14.07.2021 2021-07-14 15:34:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno, z dnia 2 lipca 2021r. znak: GPO.6733.5.2021 2021-07-02 13:24:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu – działka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie” znak: GPO.6220.1.2020 z dnia 30.06.2021r. 2021-06-30 14:24:23
Obwieszczenie w sprawie: przebudowa drogi gminnej nr 214060N ulicy Spółdzielczej w Szczytnie 2021-06-17 12:41:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 16.06.2021r. znak: GPO.6733.8.2021 2021-06-16 11:51:53
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2021-06-14 14:15:54
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2021-06-11 13:52:46
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zaliczenia ulicy Klasztornej w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 2021-06-11 11:37:05
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany nazwy ulicy "Spacerowa" na nazwę "Krzysztofa Klenczona" w mieście Szczytno 2021-06-02 14:38:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 02.06.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 2021-06-02 13:45:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 1 czerwca 2021r. znak: GPO.6733.8.2021r. 2021-06-01 14:06:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno, znak: GPO.6733.7.2021 z dnia 27.05.2021r. 2021-05-27 12:41:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu – działka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie” znak: GPO.6220.1.2020 z dnia 24.05.2021r. 2021-05-24 13:33:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 19 maja 2021r. znak: GPO.6733.6.2021 2021-05-19 12:02:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 19 maja 2021r. znak: GPO.6733.5.2021 2021-05-19 11:47:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 19 maja 2021r. znak: GPO.6733.4.2021 2021-05-19 11:41:52
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.5.4210.82.2021.ED z dnia 10.05.2021r. 2021-05-14 15:13:27
Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 214019N - ulicy Gdańskiej w Szczytnie 2021-05-14 11:29:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 13 maja 2021r. znak: GPO.6733.3.2021 2021-05-13 12:06:49
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-04-15 14:10:51
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno 2021-04-14 14:05:19
Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 214019N - ulicy Gdańskiej w Szczytnie" 2021-04-14 13:21:57
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Szczytno 2021-04-13 15:02:52
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 2021-04-06 10:21:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 02 kwietnia 2021 roku znak: GPO.6733.3.2021 2021-04-02 10:02:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 25 marca 2021 roku znak: GPO.6733.2.2021 2021-03-25 15:35:59
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczytno 2021-03-16 15:54:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 16.02.2021r. znak: GPO.6733. 2.2021 2021-02-16 12:13:18
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie niedochodzenia należności przypadającej Gminie Miejskiej Szczytno oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 2021-02-10 12:55:13
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 2021-02-08 14:09:36
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021 roku 2021-02-03 13:46:31
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r. 2021-02-01 13:30:02
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 2021-01-27 13:06:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 21.01.2021r. znak: GPO.6733.22.2020 2021-01-21 14:19:56
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021r. 2021-01-18 15:01:12
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 2021-01-14 18:35:41
Konsultacje proj. uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zaliczenia zaliczenia niektórych dróg w granicach administracyjnych miasta Szczytno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2021-01-13 14:15:04
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczytno przeznaczonych do oddania w najem (znak: GM.7151.2.41.2020 z dnia 08.01.2021 r.) 2021-01-08 11:29:02
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczytno przeznaczonych do oddania w dzierżawę (znak: GPO.6845.301.2020 z dnia 08.01.2021r.) 2021-01-08 09:27:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 05.12.2021 r. znak: GPO.6733.21.2020 2021-01-07 09:59:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytni z dnia 30.12.2020 r. znak: GPO.6733.19.2020 2020-12-30 13:49:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 29.12.2020r. znak: GPO.6733.22.2020 2020-12-29 13:22:55
Terminy rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 2020-12-29 11:00:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 18 grudnia 2020r. znak: GPO.6733.18.2020 2020-12-18 15:18:13
Obwieszczenie Znak sprawy: GPO.6733.17.2020 z dnia 16 grudnia 2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-12-17 12:13:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 10.12.2020 r. dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 214088N - ulicy Władysława Broniewskiego w Szczytnie ( Nr rejestru: Ab.6740.2.6.2020) 2020-12-15 12:55:40
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2020-12-14 13:18:00
Burmistrz Miasta Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2020-12-14 12:31:19
Burmistrz Miasta Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno. 2020-12-14 12:23:50
Burmistrz Miasta Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/178/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020-12-14 12:14:24
Obwieszczenie Znak sprawy: GPO.6733.21.2020 z dnia 11 grudnia 2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-12-11 11:51:51
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury i sztuki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej i działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2020-12-10 13:52:31
Obwieszczenie Znak sprawy: GPO.6733.19.2020 z dnia 01 grudnia 2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-12-01 16:11:19
Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zawiadomienie znak: BI.ZUZ.5.4210.207.2020.MP 2020-11-27 09:27:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 26 listopada 2020 r, znak: GPO.6733.16.2020 2020-11-26 15:32:52
Zastępca Burmistrza Miasta Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie 2020-11-25 13:49:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Stasiewicz

Data wytworzenia:
25 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Tomasz Stasiewicz

Data publikacji:
25 lis 2020, godz. 11:36

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Stasiewicz

Data aktualizacji:
25 lis 2020, godz. 11:36