Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia i obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033 2024-02-01 07:50:46
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2024-02-01 07:42:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 24.01.2024r., znak: GPO.6733.7.2023 2024-01-24 14:35:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 23.01.2024r, znak: GPO.6733.8.2023 2024-01-23 12:26:53
Obwieszczenie Wojewody W-M o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r. 2024-01-17 12:36:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 16 stycznia 2024r. znak: GPO.6733.4.2023 2024-01-16 13:15:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 4 stycznia 2024r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2024r. 2024-01-04 13:14:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 04.01.2024r., znak: GPO.6733.9.2023 2024-01-04 13:08:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej nr 214088N - ulicy Władysława Broniewskiego w Szczytnie 2023-12-19 13:26:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy Łomżyńskiej w Szczytnie 2023-12-19 13:24:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 11 grudnia 2023r., znak: GPO.6733.4.2023 2023-12-11 13:28:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 07.12.2023r, znak: GPO.6733.6.2023 2023-12-07 14:04:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 05.12.2023, znak: GPO.6733.8.2023 2023-12-05 13:36:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 05.12.2023, znak: GPO.6733.7.2023 2023-12-05 13:33:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Utworzenie punktu zbierania odpadów – punkt skupu złomu, w m. Szczytno przy ul. Przemysłowej, na terenie działki nr 185/4” znak: GPO.6220.2.2023 z dnia 21.11.2023 r. 2023-11-21 08:56:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 17.11.2023 znak: GPO.6733.5.2023 2023-11-17 12:15:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji nr 2/2021 wydanej w dniu 18.10.2021 r. obejmującej ulicę Łomżyńską w Szczytnie 2023-11-09 14:30:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji nr 3/2020 wydanej w dniu 27.11.2020 r. obejmującej ulicę Władysława Broniewskiego w Szczytnie 2023-11-09 14:28:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Szczytno o podjęciu przez Radę Miejską w Szczytnie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033 2023-11-07 13:24:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 30.10.2023r. znak sprawy: GPO.6733.6.2023 2023-10-30 12:50:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 57 od km 81+232 do km 82+129 (ul. Gizewiusza, ul. Śląska) w Szczytnie w zakresie budowy chodnika 2023-10-26 15:08:01
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno bezpłatnej komunikacji miejskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-10-16 15:22:43
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie sposobu oznakowania taksówek osobowych prowadzących działalność zarobkową w Szczytnie - (artykuł stracił ważność) 2023-10-16 13:37:28
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok 2023-10-11 13:01:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10.10.2023r. znak: GPO.6733.5.2023 2023-10-10 13:32:41
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19.09.2023 r. znak: WIN-II.7820.1.18.2022 2023-09-20 14:16:26
Zaproszenie Burmistrza Miasta Szczytno na konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie zmieniającej uchwałę nr LXII/416/2023 z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rady Miejskiej w Szczytnie. 2023-09-18 12:44:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 12.09.2023r. znak: GPO.6733.4.2023 2023-09-12 15:24:47
Informacja Burmistrza Miasta Szczytno o terminie składania wniosków na wydzierżawienie terenu przy cemantarzu komunalnym w okresie Dnia Wszystkich Świętych 2023-09-01 14:08:25
Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. u. z 2022 r. poz. 840) położonych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno 2023-08-18 10:05:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 11.08.2023r. znak: GPO.6733.3.2023 2023-08-11 11:38:57
Ogłaszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) położonych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno 2023-08-08 14:22:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 07.08.2023r. znak: GPO.6733.1.2023 2023-08-07 10:57:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 01.08.2023r. znak: GPO.6733.4.2023 2023-08-01 11:53:14
Zaproszenie Burmistrza Miasta Szczytno na konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie określenia zasad dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2023-07-31 09:56:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 04.07.2023r. znak: GPO.6733.3.2023 2023-07-04 14:11:51
Podsumowanie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno 2023-06-22 09:14:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 01.06.2023r. znak: GPO.6733.1.2023 2023-06-02 15:20:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących likwidację przepustów, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 252 obręb 0001 Szczytno 2023-05-17 10:49:45
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - (artykuł stracił ważność) 2023-05-16 09:47:22
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno - (artykuł stracił ważność) 2023-05-16 09:32:09
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno 2023-05-04 15:04:50
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno 2023-04-12 13:32:06
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.03.2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej 2023-04-03 14:32:04
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28.03.2023 r. w sprawie inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny 2023-03-31 11:37:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno, znak: GPO.6722.2.2014, z dnia 16.03.2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Szczytno - rejon ulic Kościuszki - Pasymska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-03-16 14:51:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 09.03.2023r. znak: GPO.6722.2.2014 2023-03-09 13:02:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 17.02.2023r. znak: GPO.6733.13.2022 2023-02-17 14:41:45
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2023 roku 2023-02-02 13:58:16
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Szczytno na magnesie w programie "Magnes Turysty - tu byłem..." 2023-01-25 13:17:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 23.01.2023r. znak: GPO.6344.1.2023 2023-01-23 12:59:02
Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie 2023-01-18 11:38:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 17.01.2023r. znak: GPO.6733.11.2022 2023-01-17 16:00:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 09.01.2023r. znak: GPO.6733.12.2022 2023-01-09 15:26:09
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19.12.2022 r. uchylające w części i orzekające w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 17/22 z dnia 21 czerwca 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny 2023-01-05 08:02:19
Obwieszczenie Nr GPO.6733.11.2022 z dnia 30.12.2022r. 2022-12-30 12:00:45
Obwieszczenie Nr GPO.6733.13.2022 z dnia 29.12.2022r. 2022-12-29 14:35:02
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2022-12-14 15:25:37
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno 2022-12-13 14:43:21
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2022-12-13 14:22:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 od km 81+232 do km 82+129 (ul. Gizewiusza, ul. Śląska w Szczytnie) w zakresie budowy chodnika” 2022-12-01 10:22:18
Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ul. Wiejskiej w Szczytnie" (nr rejestru: Ab.6740.2.8.2022) 2022-11-29 14:45:07
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 w miejscowości Szczytno od km 83+834,34 do km 84+110,08 (ul. Wielbarska) w zakresie budowy chodnika” 2022-11-29 11:05:20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 listopada 2022r. znak: WOPN.6320.14.2022.EBA 2022-11-17 14:34:26
Obwieszczenie Nr GPO.6733.11.2022 z dnia 17.11.2022r. 2022-11-17 14:23:26
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno 2022-11-14 14:15:50
Obwieszczenie Nr GPO.6733.12.2022 z dnia 09.11.2022r. 2022-11-10 15:06:22
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2022-10-13 15:02:54
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów 2022-10-13 13:30:59
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień 2022-10-13 10:56:39
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok 2022-10-13 10:54:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 20.09.2022r. znak: GPO.6733.11.2022 2022-09-20 12:29:54
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych położnych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2022-09-15 09:23:54
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczytno 2022-09-15 08:50:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 w miejscowości Szczytno od km 83+834,34 do km 84+110,08 (ul. Wielbarska) w zakresie budowy chodnika” 2022-09-14 07:56:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 2 września 2022 r. znak: GPO.6733.9.2022 2022-09-02 15:05:15
Informacja o terminie składania wniosków o wydzierżawienie terenu przy cmentarzu komunalnym z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży zniczy i kwiatów 2022-09-02 12:16:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 24.08.2022, znak: GPO.6733.10.2022 2022-08-24 14:55:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.RUZ.4231.2.2022.AJ z dnia 11.08.2022 r. 2022-08-23 14:25:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 03.08.2022r. znak: GPO.6733.10.2022 2022-08-03 14:19:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 28.07.2022r. znak: GPO.6733.6.2022 2022-07-28 14:27:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 27.07.2022r. znak: GPO.6733.5.2022 2022-07-27 14:33:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 26.07.2022r. znak: GPO.6733.9.2022 2022-07-26 14:33:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 26.07.2022r. znak: GPO.6733.8.2022 2022-07-26 14:30:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 18.07.2022r. znak: GPO.6733.8.2022 2022-07-18 14:46:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 18.07.2022r. znak: GPO.6733.3.2022 2022-07-18 14:27:02
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.5.4210.102.2022.JR z dnia 24.06.2022 r. 2022-06-29 14:47:57
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. znak:WIN-II.7820.1.1.2022 2022-06-28 15:17:21
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Znak: WIN-II.7820.1.1.2022 z dnia 21.06.2022 r. 2022-06-24 12:29:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 22.06.2022r. znak: GPO.6733.7.2022 2022-06-22 13:45:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 07.06.2022r. znak: GPO.6733.7.2022 2022-06-07 14:08:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 1 czerwca 2022 r. znak: GPO.6733.6.2022 2022-06-01 13:15:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31 maja 2022r. znak: GPO.6733.5.2022 2022-05-31 11:52:07
Postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej BTA42309 Szczytno os. Podborek w miejscowości Szczytno, przy ul. Wileńskiej 5, gm. Szczytno, pow. Szczycieński, woj. Warmińsko-mazurskie" (GPO.6220.2.2022 z dnia 27-05-2022 r.) 2022-05-27 14:27:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 26.05.2022r. znak: GPO.6733.3.2022 2022-05-26 13:16:59
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania 2022-05-13 14:53:31
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUZ.5.4210.103.2022.MP z dnia 05.05.2022 r. 2022-05-10 15:25:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 02.05.2022r. znak: GPO.6733.2.2022 2022-05-02 13:01:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 02.05.2022r. znak: GPO.6733.1.2022 2022-05-02 12:59:56
Informacja o wynikach konkursów na dyrektorów przedszkoli miejskich 2022-04-27 14:08:10
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 21.04.2022r. znak:WIN-II.7820.1.1.2022 2022-04-25 14:34:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno, z dnia 22.04.2022r. znak: GPO.6733.2.2022 2022-04-22 14:20:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno, z dnia 22.04.2022r. znak: GPO.6733.1.2022 2022-04-22 14:19:58
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 2022-04-14 13:12:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Szczytno - Romany 2022-04-14 12:45:23
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno 2022-04-14 11:39:56
Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego dotyczące umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pt. Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w Szczytnie 2022-04-14 10:49:46
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2022-04-14 08:59:42
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno 2022-04-14 08:20:25
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2022-04-14 07:56:37
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie - w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2022-04-04 13:20:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Szczytno - Romany 2022-03-21 14:25:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno, z dnia 09.03.2022r. znak: GPO.6733.33.2021 2022-03-09 15:13:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno, z dnia 03.03.2022r. znak: GPO.6733.13.2021 2022-03-03 11:01:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Szczytno - Romany 2022-02-24 11:07:27
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Szczytnie 2022-02-17 11:00:50
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUZ.5.4210.304.2021.MP z dnia 03.02.2022 r. 2022-02-14 13:19:25
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie - zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2022-02-10 14:46:58
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno 2022-02-10 14:21:11
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2022-02-09 14:07:06
Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w Szczytnie" (nr rejestru: Ab.6740.2.1.2022) 2022-02-03 11:51:57
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2022 roku 2022-01-28 13:25:28
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczytno Śródmieście jednostka D w rejonie ulic Polskiej i Bogumiła Linki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (znak: GPO.6722.1.2018) 2022-01-24 15:13:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 18 stycznia 2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wykazu kapielisk na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2022r. 2022-01-18 14:28:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczytno Śródmieście jednostka D w rejonie ulic Polskiej i Bogumiła Linki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (znak: GPO.6722.1.2018 z dnia 14.01.2022r.) 2022-01-14 08:45:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 03.01.2022r. znak sprawy: GPO.6733.13.2021 2022-01-03 14:31:02
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.5.4210.283.2021.DK z dnia 30.12.2021r. 2022-01-03 13:58:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 28.12.2021r. znak: GPO.6733.12.2021 2021-12-28 09:34:44
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.5.4210.274.2021.ED z dnia 20.12.2021r. 2021-12-27 15:00:13
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.5.4210.276.2021.KL z dnia 17.12.2021r. 2021-12-22 13:41:54
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 2021-12-10 14:34:38
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 2021-12-10 14:33:08
Obwieszczenie Wojewody Warminsko-Mazurkiego z dnia 7 grudnia 2021 r. znak: WIN-II.7841.4.2.2021 2021-12-10 12:43:52
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie WOOŚ. 420.12.2021.SCH.18 z dnia 6 grudnia 2021r. 2021-12-09 11:36:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 29.11.2021r. znak: GPO.6733.10.2021 2021-11-29 09:26:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obszarze śródmieścia miasta Szczytno (znak: GPO.6722.2.2020 z dnia 26.11.2021r.) 2021-11-26 10:42:22
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2021-11-25 14:20:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 24.11.2021r., znak sprawy: GPO.6733.12.2021 2021-11-24 14:10:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 18.11.2021r. znak: GPO.6831.11.2021 2021-11-18 14:23:29
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Szczytnie 2021-11-18 13:06:26
Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy Łomżyńskiej w Szczytnie 2021-11-03 11:21:39
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-11-02 15:05:51
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - (artykuł stracił ważność) 2021-10-25 15:29:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 19.10.2021r. znak: GPO.6733.10.2021 2021-10-19 14:37:10
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2021-10-12 13:47:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 08.10.2021r. znak: GPO.6733.9.2021 2021-10-08 10:31:38
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Szczytno 2021-10-05 10:12:20
Informacja Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 29 września 2021r. o wyniku i przebiegu konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej nadania nazwy ulicy Żaglowa 2021-09-29 13:44:50
Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy Łomżyńskiej w Szczytnie" (nr rejestru: Ab.6740.2.2.2021) 2021-09-15 09:54:08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.420.12.2021.SCH.9 2021-09-03 13:54:01
Konsultacje społeczne w sprawie dotyczącej nadania nazwy ulicy - ulica Żaglowa. 2021-09-02 10:50:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31.08.2021r. znak sprawy: GPO.6733.9.2021 2021-08-31 14:48:04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.420.12.2021.SCH.5 2021-08-24 12:47:39
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2021-08-17 15:34:49
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczytno 2021-08-11 15:16:18
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 – 2024” 2021-08-11 14:36:32
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Szczytno: Zakład Usług Komunalnych w Szczytnie z siedzibą w Nowym Gizewie i Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie oraz w sprawie nadania statutu 2021-08-10 14:03:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wydaniu postanowienia prostującego oczywista omyłke pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu – działka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie” znak: GPO.6220.1.2020 z dnia 28.07.2021r. zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Znak:GPO.6220.1.2020 z dnia 12.06.2020r. 2021-08-03 15:15:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu – działka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie” znak: GPO.6220.1.2020 z dnia 28.07.2021r. zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Znak:GPO.6220.1.2020 z dnia 12.06.2020r. 2021-08-02 12:08:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno GPO.6733.6.2021 z dnia 20.07.2021 2021-07-20 15:26:12
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.5.4210.82.2021.ED z dnia 14.07.2021r. 2021-07-20 15:04:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno GPO.6733.4.2021 z dnia 15.07.2021 2021-07-15 15:05:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno GPO.6733.7.2021 z dnia 14.07.2021 2021-07-14 15:34:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno, z dnia 2 lipca 2021r. znak: GPO.6733.5.2021 2021-07-02 13:24:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu – działka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie” znak: GPO.6220.1.2020 z dnia 30.06.2021r. 2021-06-30 14:24:23
Obwieszczenie w sprawie: przebudowa drogi gminnej nr 214060N ulicy Spółdzielczej w Szczytnie 2021-06-17 12:41:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 16.06.2021r. znak: GPO.6733.8.2021 2021-06-16 11:51:53
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2021-06-14 14:15:54
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2021-06-11 13:52:46
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zaliczenia ulicy Klasztornej w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 2021-06-11 11:37:05
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zmiany nazwy ulicy "Spacerowa" na nazwę "Krzysztofa Klenczona" w mieście Szczytno 2021-06-02 14:38:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 02.06.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 2021-06-02 13:45:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 1 czerwca 2021r. znak: GPO.6733.8.2021r. 2021-06-01 14:06:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno, znak: GPO.6733.7.2021 z dnia 27.05.2021r. 2021-05-27 12:41:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu – działka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie” znak: GPO.6220.1.2020 z dnia 24.05.2021r. 2021-05-24 13:33:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 19 maja 2021r. znak: GPO.6733.6.2021 2021-05-19 12:02:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 19 maja 2021r. znak: GPO.6733.5.2021 2021-05-19 11:47:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 19 maja 2021r. znak: GPO.6733.4.2021 2021-05-19 11:41:52
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.5.4210.82.2021.ED z dnia 10.05.2021r. 2021-05-14 15:13:27
Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 214019N - ulicy Gdańskiej w Szczytnie 2021-05-14 11:29:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 13 maja 2021r. znak: GPO.6733.3.2021 2021-05-13 12:06:49
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-04-15 14:10:51
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno 2021-04-14 14:05:19
Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 214019N - ulicy Gdańskiej w Szczytnie" 2021-04-14 13:21:57
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Szczytno 2021-04-13 15:02:52
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 2021-04-06 10:21:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 02 kwietnia 2021 roku znak: GPO.6733.3.2021 2021-04-02 10:02:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 25 marca 2021 roku znak: GPO.6733.2.2021 2021-03-25 15:35:59
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczytno 2021-03-16 15:54:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 16.02.2021r. znak: GPO.6733. 2.2021 2021-02-16 12:13:18
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie niedochodzenia należności przypadającej Gminie Miejskiej Szczytno oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 2021-02-10 12:55:13
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 2021-02-08 14:09:36
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021 roku 2021-02-03 13:46:31
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r. 2021-02-01 13:30:02
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 2021-01-27 13:06:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 21.01.2021r. znak: GPO.6733.22.2020 2021-01-21 14:19:56
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021r. 2021-01-18 15:01:12
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 2021-01-14 18:35:41
Konsultacje proj. uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zaliczenia zaliczenia niektórych dróg w granicach administracyjnych miasta Szczytno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2021-01-13 14:15:04
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczytno przeznaczonych do oddania w najem (znak: GM.7151.2.41.2020 z dnia 08.01.2021 r.) 2021-01-08 11:29:02
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczytno przeznaczonych do oddania w dzierżawę (znak: GPO.6845.301.2020 z dnia 08.01.2021r.) 2021-01-08 09:27:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 05.12.2021 r. znak: GPO.6733.21.2020 2021-01-07 09:59:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytni z dnia 30.12.2020 r. znak: GPO.6733.19.2020 2020-12-30 13:49:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 29.12.2020r. znak: GPO.6733.22.2020 2020-12-29 13:22:55
Terminy rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 2020-12-29 11:00:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 18 grudnia 2020r. znak: GPO.6733.18.2020 2020-12-18 15:18:13
Obwieszczenie Znak sprawy: GPO.6733.17.2020 z dnia 16 grudnia 2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-12-17 12:13:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 10.12.2020 r. dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 214088N - ulicy Władysława Broniewskiego w Szczytnie ( Nr rejestru: Ab.6740.2.6.2020) 2020-12-15 12:55:40
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2020-12-14 13:18:00
Burmistrz Miasta Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2020-12-14 12:31:19
Burmistrz Miasta Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno. 2020-12-14 12:23:50
Burmistrz Miasta Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/178/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020-12-14 12:14:24
Obwieszczenie Znak sprawy: GPO.6733.21.2020 z dnia 11 grudnia 2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-12-11 11:51:51
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury i sztuki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej i działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2020-12-10 13:52:31
Obwieszczenie Znak sprawy: GPO.6733.19.2020 z dnia 01 grudnia 2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-12-01 16:11:19
Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zawiadomienie znak: BI.ZUZ.5.4210.207.2020.MP 2020-11-27 09:27:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 26 listopada 2020 r, znak: GPO.6733.16.2020 2020-11-26 15:32:52
Zastępca Burmistrza Miasta Szczytno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie 2020-11-25 13:49:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Stasiewicz

Data wytworzenia:
25 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Tomasz Stasiewicz

Data publikacji:
25 lis 2020, godz. 11:36

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Stasiewicz

Data aktualizacji:
25 lis 2020, godz. 11:36