Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

„Posiłek w szkole i w domu”

 

 

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023

Ze środków przekazanych gminom z programu udziela się wsparcia, w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt V.2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w siedzibie Ośrodka u pracownika socjalnego z danego rejonu. Informacji o niezbędnych załącznikach udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Dofinansowanie programu w 2023 r. w kwocie 960 000,00 zł

Całkowita wartość projektu 1 200 000,00 zł


 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rafał Rekosz

Data wytworzenia:
12 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Rafał Rekosz

Data publikacji:
12 gru 2023, godz. 14:41

Osoba aktualizująca informacje

Rafał Rekosz

Data aktualizacji:
12 gru 2023, godz. 14:41