Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO DZIAŁA NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH:

 1. Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014r.

 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964r.

 3. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska – ustawa z dnia 17 października 2008r.

 4. Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.

 5. Prawo prywatne międzynarodowe – ustawa z dnia 04 lutego 2011r.

 6. Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych – Rozporządzenie PE i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r.

 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów z dnia z dnia 26 października 1998 r.


Kierownik USC: Agnieszka Kaczmarczyk
Tel: (0-89) 624 72 25, pok. 18

Z-ca Kierownika USC: Justyna Piórkowska

(0-89) 624 72 74, pok. 18

Podinspektor: Joanna Adamiak

(0-89) 624 72 66, pok. 18

 

e-mail: usc@um.szczytno.pl


DO ZAKRESU DZIAŁANIA URZĘDU STANU CYWILNEGO NALEŻY:

 1. Bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w Rejestrze Stanu Cywilnego.

 2. Prowadzenie akt zbiorowych.

 3. Prowadzenie rejestru do akt zbiorowych.

 4. Wydawanie odpisów z Rejestru Stanu Cywilnego.

 5. Migrowanie aktów sporządzonych przed 01.03.2015r. do Rejestru Stanu Cywilnego.

 6. Usuwanie niezgodności w danych PESEL.

 7. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego w oparciu o:
  1) orzeczenia sądowe,
  2) decyzje administracyjne,
  3) zlecenia innych urzędów stanu cywilnego,
  4) inne dokumenty przewidziane w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 8. Przyjmowanie oświadczeń o:

 9. 1) wstąpieniu w związek małżeński,
  2) uznaniu ojcostwa,
  3) nadaniu dziecku nazwiska,
  4) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa zgodnie z art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  5) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  6) powrocie do nazwiska po rozwodzie,
  7) stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności, zawarcia małżeństwa i uznania ojcostwa.

 10. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu.

 11. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie:
  1) zmiany imion i nazwisk,
  2) odmowy:
  - prostowania aktów stanu cywilnego
  - uzupełniania aktów stanu cywilnego
  - odtworzenia aktów stanu cywilnego
  - ustalenia treści aktów stanu cywilnego
  - transkrypcji aktów sporządzonych poza granicami RP

 12. Wydawanie zaświadczeń:
  1) o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami RP,
  2) o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
  3) o stanie cywilnym,
  4) o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w aktach stanu cywilnego,
  5) o braku ksiąg.

 13. Sprawy załatwiane za pośrednictwem Konsulów.

 14. Współpraca z Wydziałami Spraw Obywatelskich i Urzędami Stanu Cywilnego w całym Kraju.

 15. Korespondencja bieżąca.

 

Numer konta Urzędu Miejskiego w Szczytnie do opłat skarbowych:

95 8838 0005 2001 0103 8440 0009

Dla przelewów zagranicznych:

Bank Spółdzielczy

PL95 8838 0005 2001 0103 8440 0009

SWIFT (BIC): POLUPLPR

 


Lista artykułów


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rafał Rekosz

Data wytworzenia:
12 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Rafał Rekosz

Data publikacji:
12 maj 2021, godz. 08:47

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Piórkowska

Data aktualizacji:
26 sty 2022, godz. 09:34