Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wpisanie zagranicznych wyroków rozwodowych

WYMAGANE DOKUMENTY

1.  UZNANIE WYROKU DOTYCZĄCEGO ROZWODU/SEPARACJI/UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO PRZEZ SĄD PAŃSTWA OBCEGO NALEŻĄCEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ:

  • wniosek o wpisanie wyroku,
  • oryginał zagranicznego wyroku, który zapadł po 01.05.2004 r. w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, które ratyfikowały rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej z dn. 27.11.2003 r. nr 2201/2003, z klauzulą prawomocności,
  • świadectwo określone w art.39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 27.11.2003 r. nr 2201/2003 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym (świadectwo wydawane jest przez sąd, który orzekł rozwód),
  • oryginał tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego

2. UZYSKANIE WYROKU SĄDU PAŃSTWA OBCEGO NIENALEŻĄCEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:

  • wniosek o wpisanie wyroku,
  • oryginał zagranicznego wyroku (państwa nie należącego do UE) zapadłego po 01.07.2009 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz APOSTILLE wraz z tłumaczeniem przysięgłym, z klauzulą prawomocności,
  • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

  • wpisanie wzmianki dodatkowej - 11 zł
  • pełnomocnistwo do wpisania zagranicznego wyroku, jeśli takie zostało udzielone - 17 zł
  • pełnomocnitwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Piórkowska

Data wytworzenia:
24 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Justyna Piórkowska

Data publikacji:
24 maj 2022, godz. 13:42

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Piórkowska

Data aktualizacji:
24 maj 2022, godz. 15:03