Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obszarze śródmieścia miasta Szczytno (znak: GPO.6722.2.2020 z dnia 26.11.2021r.)

Szczytno, 26.11.2021r.

znak sprawy: GPO.6722.2.2020

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obszarze śródmieścia miasta Szczytno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szczytnie uchwały Nr XXIV/176/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan stanowi zmianę następujących planów miejscowych:

- „zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczytno – śródmieścia jednostka A i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Szczytno – jednostka C” stanowiącego treść Uchwały nr XXVIII/249/05 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 kwietnia 2005 r.

- „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Szczytno – jednostka A, stanowiącego treść Uchwały nr XV/175/2000 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 23 marca 2000 r.”

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Szczytnie ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno lub w formie elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej w terminie do dnia 20.12.2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie https://bip.um.szczytno.pl/

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Szczytno

Krzysztof Mańkowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
26 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
26 lis 2021, godz. 10:42

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
26 lis 2021, godz. 10:42