Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu: Działanie 9.4 usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Burmistrz Miasta Szczytno ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru nr FEWM.09.04-IZ.00-001/24 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+

Działanie 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Cel szczegółowy k: Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej
Program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

 

Zarządzenie

 Treść ogłoszenia

 

Skladanie ofert do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 10.00  - dokumenty nalezy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 9.4: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”.

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Załącznik nr 1_Formularz oferty

  2. Załącznik nr 2_Karta oceny oferty

  3. Załącznik nr 3_Wynik nabory

  4. Załącznik nr 4_Protokół

  5. Załącznik nr 5_Klauzula informacyjna


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Wlazło

Data wytworzenia:
29 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Magdalena Wlazło

Data publikacji:
29 mar 2024, godz. 11:04

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Wlazło

Data aktualizacji:
29 mar 2024, godz. 11:04