Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu – działka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie” znak: GPO.6220.1.2020 z dnia 30.06.2021r.

Znak Nr.: GPO.6220.1.2020                                                                         Szczytno, 30.06.2021r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283), oraz w związku z art. 49 KPA (Dz. U. 2020.256)

 

Burmistrz Miasta Szczytno

zawiadamia, że w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Punkt skupu złomudziałka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie wydano dnia 30.06.2021r. postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art.10 §1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256) strony mogą brać udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami w/w sprawy w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sinkiewicza 1, 12-100 Szczytno w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30)

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca w/w postępowanie.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Albert Kilimann

Data wytworzenia:
30 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Albert Kilimann

Data publikacji:
30 cze 2021, godz. 14:24

Osoba aktualizująca informacje

Albert Kilimann

Data aktualizacji:
30 cze 2021, godz. 14:24