Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 24.08.2022, znak: GPO.6733.10.2022

Znak sprawy: GPO.6733.10.2022

Szczytno, 24 sierpnia 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 23 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja Nr 8/cp/2022 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie i rozbudowie budynków na przedszkole i żłobek.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce numer 166/10, 166/9, 166/6 i część działki nr 166/3 obręb 5 miasta Szczytno.

Inwestorem jest Gmina Szczytno z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 3, 12-100 Szczytno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Kamil Kiryjewski.

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.8 1899).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni od otrzymania obwieszczenia, dla podmiotów którym obwieszczenie zostało dostarczone; do dnia 20 września 2022 r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.

 

Z up. Burmistrza

Lilianna Majewska-Farjan

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Przestrzennej

i Ochrony Środowiska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
24 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
24 sie 2022, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
24 sie 2022, godz. 14:55