791 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 26.07.2022r. znak: GPO.6733.9.2022 | BIP - Urząd Miejski w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 26.07.2022r. znak: GPO.6733.9.2022

Szczytno, dnia 26 lipca 2022 r.

Znak sprawy: GPO.6733.9.2022

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce numer 608/4, 608/6, 623/8, 623/9, 623/10, 623/11 obręb 6 miasta Szczytno.

Inwestorem jest Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Siwik reprezentujący firmę ENERGETYKA Piotr Siwik z siedzibą w Łomży przy ul. H. Kołłątaja 9/7.

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 815).

Materiały do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie – pokój 14 (parter) w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530.

Uwagi można składać w terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r.

 

Z up. Burmistrza

Lilianna Majewska-Farjan

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Przestrzennej

i Ochrony Środowiska

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
26 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
26 lip 2022, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
26 lip 2022, godz. 14:33