Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Opłata od posiadania psów

Pobieranie opłaty od posiadania psów reguluje:

- U C H W A Ł A  Nr XXI/200/2008 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 07 listopada 2008r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na rok 2009

- U C H W A Ł A Nr XXIX/268/2009 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na rok 2010

UCHWAŁA Nr XLII/340/2010 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na rok 2011

-Uchwała Nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 października 2011 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na rok 2012

-Uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 15 października 2012 r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień

- Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień. - obowiązująca

- wzór oświadczenia obowiązującego od roku 2019

 

Stawka opłaty:

Od jednego psa opłata wynosi 35,00 złotych.

Podstawa prawna:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 1991r art. 18a (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 ze zm.)

 
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:
 
1. Osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz.1463) - z tytułu posiadania psa asystującego; (certyfikat stwierdzający wyszkolenie psa do pomocy osobie niepełnosprawnej)
 
2. Od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - od jednego psa.

3. Podatników podatku rolnego - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Wojdowicz

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 09:19

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data aktualizacji:
07 sty 2021, godz. 09:22