Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Podatek leśny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Budżetu i Finansów UM - pokój Nr 121 w godzinach: 7.30 – 15.30

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Wydziale Budżetu i Finansów UM w Szczytnie w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie III).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu i Finansów - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych, tel 89 624 72 15

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami)

Informacja na podatek leśny


Uwagi:
A. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Szczytnie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
B. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
C. Wpłaty można dokonywać w Kasie Urzędu Miejskiego w Szczytnie lub na konto Urzędu( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr 25 8838 0005 2001 0103 8440 0008


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Wojdowicz

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 10:06

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data aktualizacji:
07 sty 2021, godz. 10:06