Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Podatek od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących ­­­właścicielami środków transportowych.

 Opodatkowaniu podlegają:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton,
- autobusy.
 
Wymagane dokumenty:
- deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok kalendarzowy należy złożyć w terminie do 15 lutego danego roku
- jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł, nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby, dokonano przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, korekty nieprawidłowo wypełnionej deklaracji zgłoszenie winno być dokonane w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.
 
Wzory deklaracji
 
Stawki podatku od  środków transportowych na 2023 rok
 
Miejsce złożenia dokumentów:
W Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczytno lub pokój nr 122 Urzędu Miasta Szczytno - Wydział Budżetu i Finansów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30, tel. 89 624 72 77
 
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Szczytnie – 12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza 1.
 
Uwagi:
1. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie.
2. Termin płatności ( I rata do 15 luty, II rata do 15 wrzesień).
3. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego i uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Szczytnie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 
Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania. Wpłaty można dokonać na konto Gminy Miejskiej Szczytno, Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta:   25 8838 0005 2001 0103 8440 0008 
 
Podstawa prawna:
 
- Art. 8 -12 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
- Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
- Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych                                                                                                                
 
Uchwały Archiwalne:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Wojdowicz

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 08:43

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data aktualizacji:
25 lis 2022, godz. 09:44