Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Podatek od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących ­­­właścicielami środków transportowych.

 Opodatkowaniu podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton,

- autobusy.


Wymagane dokumenty:

Wykaz środków transportowych DT-1 + DT-1/A (druk do pobrania i wypełnienia) obowiązujący w 2021 roku

- deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok kalendarzowy należy złożyć

w terminie do 15 lutego danego roku

- jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł, nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby, dokonano przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, korekty nieprawidłowo wypełnionej deklaracji zgłoszenie winno być dokonane w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów:

W Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczytno lub pokój nr 122 Urzędu Miasta Szczytno - Wydział Budżetu i Finansów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30, tel. 89 624 72 13.


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Szczytnie – 12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza 1.

 Uwagi:

 1. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie.

 2. Termin płatności ( I rata do 15 luty, II rata do 15 wrzesień).

 3. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego i uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Szczytnie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 4. Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania. Wpłaty można dokonać na konto Gminy Miejskiej Szczytno, Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta:   25 8838 0005 2001 0103 8440 0008 

  Podstawa prawna:

  - Art. 8 -12 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)

  - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018, poz. 2436)

  U c h w a ł a    Nr  XXI/199/08 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 7 listopada 2008 r. w  sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych - lata 2009, 2010, 2011, 2012

  U c h w a ł a    Nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych - lata 2013, 2014, 2015

  - U c h w a ł a Nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - obowiązująca


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Wojdowicz

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 08:43

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data aktualizacji:
07 sty 2021, godz. 09:04