Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
Stefan Ochman (89) 624 72 00 burmistrz@um.szczytno.pl Burmistrz
124 Lucjan Wołos (89) 624 72 04 sekretarz@um.szczytno.pl Sekretarz
120 Alina Gajkowska (89) 624 72 05 skarbnik@um.szczytno.pl Skarbnik
112 Andrzej Domian (89) 624 72 61 andrzej.domian@um.szczytno.pl Samodzielne Stanowisko DS. Zarządzania Kryzysowego, BHP, Obrona Cywilna
102 Aleksandra Toczek (89) 624 72 06 aleksandra.toczek@um.szczytno.pl Naczelnik Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
1 Agata Przybylska (89) 624 72 67 agata.przybylska@um.szczytno.pl Biuro Obsługi Interesanta, Działalność Gospodarcza Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Fax (89) 624 72 01
9 Sylwia Polak (89) 624 72 75 sylwia.polak@um.szczytno.pl Ewidencja Ludności, Meldunki Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
1 Kinga Pliszka-Kaczyńska (89) 624 72 28 kinga.pliszka.kaczynska@um.szczytno.pl Biuro Obsługi Interesanta, Działalność Gospodarcza Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
8 Barbara Sierak (89) 624 72 54 barbara.sierak@um.szczytno.pl Wymeldowanie z Urzędu Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
9 Monika Walaszczyk (89) 624 72 26 monika.walaszczyk@um.szczytno.pl Dowody Osobiste Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
106 Daniel Majewski (89) 624 72 39 daniel.majewski@um.szczytno.pl Zastępca Naczelnika, Kadry Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
7 Katarzyna Radziewińska (89) 624 72 41 katarzyna.radziewinska@um.szczytno.pl Naczelnik Wydz. Promocji i Rozwoju Gospodarczego
6 Angelika Dost (89) 624 72 43 angelika.dost@um.szczytno.pl Promocja Turystyczna, Budżet Obywatelski, Ewidencja Obiektów Hotelarskich Wydz. Promocji i Rozwoju Gospodarczego
129 Grażyna Dzbeńska (89) 624 72 10 grazyna.dzbenska@um.szczytno.pl Naczelnik Biuro Rady
129 Marlena Stęcel-Prekiel (89) 624 72 09 marlena.stecel.prekiel@um.szczytno.pl Biuro Rady
103 Monika Zygadło-Banach (89) 624 72 63 monika.zygadlo.banach@um.szczytno.pl Naczelnik Wydz. Budżetu i Finansów
103 Ewelina Wojdowicz (89) 624 72 31 ewelina.wojdowicz@um.szczytno.pl Ewidencja Środków Trwałych, Podatek VAT Wydz. Budżetu i Finansów
103 Aldona Stranc (89) 624 72 30 aldona.stranc@um.szczytno.pl Sprawy Oświatowe Wydz. Budżetu i Finansów
121 Anna Lambryczak (89) 624 72 15 anna.lambryczak@um.szczytno.pl Podatek od Nieruchomości Osoby Fizyczne Wydz. Budżetu i Finansów
121 Malwina Spirydowicz (89) 624 72 36 malwina.spirydowicz@um.szczytno.pl Podatek od Nieruchomości Osoby Fizyczne Wydz. Budżetu i Finansów
121 Justyna Terlik (89) 624 72 46 justyna.terlik@um.szczytno.pl Windykacja Wieczystego Użytkowania, Dzierżaw, Zakupu Lokali i Gruntów Wydz. Budżetu i Finansów
122 Beata Zielińska (89) 624 72 16 beata.zielinska@um.szczytno.pl Płace, ZUS Wydz. Budżetu i Finansów
122 Justyna Kaczyńska-Urbanek (89) 624 72 13 justyna.kaczynska.urbanek@um.szczytno.pl Pomoc Deminimis, Ulgi Wydz. Budżetu i Finansów
123 Agnieszka Wysocka (89) 624 72 37 agnieszka.wysocka@um.szczytno.pl Księgowość Wydz. Budżetu i Finansów
123 Agnieszka Daniluk (89) 624 72 69 agnieszka.daniluk@um.szczytno.pl Dochody Budżetowe Wydz. Budżetu i Finansów
123 Beata Rafalska (89) 624 72 44 beata.rafalska@um.szczytno.pl Faktury, Dochody Urzędu Wydz. Budżetu i Finansów
134 Katarzyna Hrybek-Dudek (89) 624 72 07 katarzyna.hrybek.dudek@um.szczytno.pl Naczelnik Wydz. Gospodarki Miejskiej
130 Daria Iwańska (89) 624 72 11 daria.iwanska@um.szczytno.pl Gospodarka Odpadami Wydz. Gospodarki Miejskiej
131 Beata Borodziuk (89) 624 72 51 beata.borodziuk@um.szczytno.pl Gospodarka Odpadami Wydz. Gospodarki Miejskiej
136 Marzena Dąbkowska (89) 624 72 47 marzena.dabkowska@um.szczytno.pl Zieleń Miejska, Drogi Wydz. Gospodarki Miejskiej
131 Małgorzata Zajda (89) 624 72 45 malgorzata.zajda@um.szczytno.pl Gospodarka Odpadami Wydz. Gospodarki Miejskiej
136 Malwina Kuś (89) 624 72 55 malwina.kus@um.szczytno.pl Gospodarka Odpadami, Ochrona Zwierząt Wydz. Gospodarki Miejskiej
133 Beata Żerańska (89) 624 72 58 beata.zeranska@um.szczytno.pl Mieszkania Komunalne Wydz. Gospodarki Miejskiej
133 Anna Rogacz (89) 624 72 08 anna.rogacz@um.szczytno.pl Alkohole, Taksówki, Spółka na Mieniu Komunalnym Wydz. Gospodarki Miejskiej
135 Natalia Radziewińska (89) 624 72 14 natalia.radziewinska@um.szczytno.pl Inwestycje, Budownictwo Wydz. Gospodarki Miejskiej
136 Anna Pawelczyk (89) 624 72 24 anna.pawelczyk@um.szczytno.pl Zastępca Naczelnika, Zamówienia Publiczne Wydz. Gospodarki Miejskiej
11 Damian Szlachetka (89) 624 72 70 damian.szlachetka@um.szczytno.pl Naczelnik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
10 Albert Kiliman (89) 624 72 53 albert.kilimann@um.szczytno.pl Zastępca Naczelnika, Ochrona Środowiska Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
12 Jacek Domian (89) 624 72 22 jacek.domian@um.szczytno.pl Sprzedaż Lokali, Garaży, Przekształcenie Użytkowania Wieczystego na Własność Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
12 Marta Deptuła (89) 624 72 23 marta.deptula@um.szczytno.pl Numeracja Nieruchomości, Służebność Przemysłu Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
13 Roman Dykty (89) 624 72 21 roman.dykty@um.szczytno.pl Dzierżawa Gruntu Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
14 Joanna Niedźwiedzińska (89) 624 72 52 joanna.niedzwiedzinska@um.szczytno.pl Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
14 Monika Drózd (89) 624 72 27 monika.drozd@um.szczytno.pl Podziały i Sprzedaż Nieruchomości Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
108 Piotr Paszkiewicz (89) 624 72 38 piotr.paszkiewicz@um.szczytno.pl Naczelnik Wydz. Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji
111 Tomasz Stasiewicz (89) 624 72 49 tomasz.stasiewicz@um.szczytno.pl Zastępca Naczelnika, Informatyka Wydz. Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji
111 Rafał Rekosz (89) 624 72 49 rafal.rekosz@um.szczytno.pl Informatyka, Monitoring Miejski Wydz. Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji
110 Małgorzata Uliszewska (89) 624 72 32 malgorzata.uliszewska@um.szczytno.pl Zaopatrzenie i Utrzymanie Czystości UM Wydz. Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji
110 Andrzej Krupiński (89) 624 72 32 Kierowca Wydz. Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji
108 Michał Trzciński (89) 624 72 12 michal.trzcinski@um.szczytno.pl Fundusze Zewnętrzne Wydz. Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji
108 Anna Böttcher (89) 624 72 12 anna.bottcher@um.szczytno.pl Fundusze Zewnętrzne Wydz. Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji
109 Tomasz Siurnicki tomasz.siurnicki@um.szczytno.pl Obsługa Korespondencji, Archiwum Wydz. Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji
118 Jacek Walaszczyk (89) 624 72 17 jacek.walaszczyk@um.szczytno.pl Naczelnik, Szkoły, Przedszkola Wydz. Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej
118 Magdalena Wlazło (89) 624 72 50 magdalena.wlazlo@um.szczytno.pl Organizacje Pozarządowe, Żłobki, Zdrowie Wydz. Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej
118 Katarzyna Heksel (89) 624 72 19 katarzyna.heksel@um.szczytno.pl Pomoc Materialna dla Uczniów Wydz. Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej
118 Małgorzata Enerlich (89) 624 72 48 malgorzata.enerlich@um.szczytno.pl Problemy Alkoholowe, MOPS Wydz. Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej
18 Agnieszka Kaczmarczyk (89) 624 72 25 agnieszka.kaczmarczyk@um.szczytno.pl Kierownik Urząd Stanu Cywilnego
18 Justyna Piórkowska (89) 624 72 74 justyna.piorkowska@um.szczytno.pl Odpisy Aktów Stanu Cywilnego, Migracja Aktów, Usuwanie Niezgodności PESEL Urząd Stanu Cywilnego
18 Joanna Adamiak (89) 624 72 66 usc@um.szczytno.pl Odpisy Aktów Stanu Cywilnego, Migracja Aktów, Usuwanie Niezgodności PESEL Urząd Stanu Cywilnego
B Janusz Gutowski (89) 624 72 20 janusz.gutowski@um.szczytno.pl Komendant Straż Miejska
B Ewa Zipper (89) 624 72 20 ewa.zipper@um.szczytno.pl Zastępca Komendanta Straż Miejska
B Krzysztof Wieczyński (89) 624 72 20 Inspektor Straż Miejska
B Jarosław Bieżunski (89) 624 72 20 Inspektor Straż Miejska
5 Agata Mirkowicz (89) 624 72 40 agata.mirkowicz@um.szczytno.pl Obsługa Strony WWW, Patronaty Honorowe, Materiały Reklamowo - Promocyjne Wydz. Promocji i Rozwoju Gospodarczego
5 Monika Piotrowska (89) 624 72 40 monika.piotrowska@um.szczytno.pl Promocja Gospodarcza, Imprezy Masowe, Współpraca z Miastami Partnerskimi Wydz. Promocji i Rozwoju Gospodarczego
14 Iga Kwiatek (89) 624 72 56 iga.kwiatek@um.szczytno.pl Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
122 Natalia Orzoł (89) 624 72 77 natalia.kostrzeba@um.szczytno.pl Opłata Skarbowa, Pomoc Deminimis, Ulgi Wydz. Budżetu i Finansów
10 Katarzyna Piekarz (89) 624 72 53 katarzyna.piekarz@um.szczytno.pl Emisja Źródeł Ciepła, Wody Opadowe, Ochrona Środowiska Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
126 Małgorzata Kaca (89) 624 72 00 sekretariat@um.szczytno.pl Sekretariat Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
135 Klaudia Napiórkowska (89) 624 72 64 klaudia.napiorkowska@um.szczytno.pl Inwestycje, Budownictwo Wydz. Gospodarki Miejskiej
136 Daniel Przybyłek (89) 624 72 33 daniel.przybylek@um.szczytno.pl Pas drogowy, Inwestycje Wydz. Gospodarki Miejskiej