Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi


Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania" oraz zajęcie się przedmiotową uchwałą wraz ze złożonym wnioskiem przez komisje stałe Rady Miejskiej w Szczytnie. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
5 1 10

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz przeciw
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban przeciw
Karol Piotr Furczak wstrzymał się
Rafał Kiersikowski przeciw
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek przeciw
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Teresa Moczydłowska przeciw
Zbigniew Janusz Orzoł przeciw
Anna Teresa Rybińska przeciw
Artur Antoni Trochimowicz przeciw
Waldemar Andrzej Zimny przeciw
Tomasz Żuchowski przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 08-06-2022


WNIOSEK do projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania - wykreślić w § 4 ust. 2. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 5

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak przeciw
Beata Boczar przeciw
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak przeciw
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska przeciw
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 08-06-2022


WNIOSEK o wprowadzenie następującej zmiany w projekcie uchwały: § 4 ust. 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która rozlicza podatek dochodowy (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Szczytnie i jako miejsce zamieszkania wskazuje Gminę Miejską Szczytno — 5 punktów; przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 1

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 08-06-2022


WNIOSEK o wprowadzenie następującej zmiany w projekcie uchwały: § 4 ust. 4 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba pełnoletnia, która nie przekroczyła 35 roku życia — 5 punktów; przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 4

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak przeciw
Beata Boczar przeciw
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska przeciw
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 08-06-2022


WNIOSEK o wprowadzenie następującej zmiany w projekcie uchwały: § 4 ust. 4 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która ukończyła 60 lat — 7 punktów; przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 3

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak przeciw
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska przeciw
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 08-06-2022


WNIOSEK o wprowadzenie następującej zmiany w projekcie uchwały: § 4 ust. 4 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba samotnie wychowująca dziecko — 5 punktów; przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 1

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 08-06-2022


WNIOSEK o wprowadzenie następującej zmiany w projekcie uchwały: § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów o pierwszeństwie decydują niższe dochody w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 1

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Żuchowski Data wytworzenia: 08-06-2022


WNIOSEK o wprowadzenie następującej zmiany w projekcie uchwały: § 5 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 140% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 4

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak przeciw
Beata Boczar przeciw
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska przeciw
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 08-06-2022


WNIOSEK o wprowadzenie następującej zmiany w projekcie uchwały: §5 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym, przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 4

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak przeciw
Beata Boczar przeciw
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska przeciw
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 08-06-2022


WNIOSEK o wprowadzenie następującej zmiany w projekcie uchwały: §5 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym, przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 2

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak przeciw
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 08-06-2022


WNIOSEK o wprowadzenie następującej zmiany w projekcie uchwały: §5 ust. 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 200% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 2

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak przeciw
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 08-06-2022


WNIOSEK o wprowadzenie następującej zmiany w projekcie uchwały: § 4 ust. 4 pkt. 9 otrzymuje brzmienie: żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego w przeciągu 5 lat do daty złożenia wniosku: -nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, - nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, - nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny – 5 punktów. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 3

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak przeciw
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak przeciw
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 08-06-2022


Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Paweł Malec Data wytworzenia: 08-06-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania" wraz ze złożonym wnioskiem przez komisje stałe Rady Miejskiej w Szczytnie oraz autopoprawką. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 1

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Robert Artur Siudak za
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Teresa Moczydłowska za
Zbigniew Janusz Orzoł za
Anna Teresa Rybińska za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 08-06-2022