Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi


Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 7 ppkt. g: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu ustalania wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków Rady Miejskiej w Szczytnie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 1

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak wstrzymał się
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Paweł Malec Data wytworzenia: 30-06-2022


a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 1 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski wstrzymał się
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 30-06-2022


b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 3 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Beata Boczar za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska wstrzymał się
Arkadiusz Myślak za
Anna Teresa Rybińska wstrzymał się
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 30-06-2022


c. Podjecie uchwały w sprawie Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. Gminy Miejskiej Szczytno przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 30-06-2022


d. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 30-06-2022


e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Szczytno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban za
Karol Piotr Furczak za
Piotr Mieczysław Gregorczyk za
Rafał Kiersikowski za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 30-06-2022


Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Szczytnie punktu 7f "Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczytno" oraz ponowne skierowanie skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczytnie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 6

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec przeciw
Robert Artur Siudak przeciw
Stefania Ewa Czerw przeciw
Andrzej Zdzisław Dziuban przeciw
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Agnieszka Izabela Kosakowska przeciw
Paweł Kamil Krassowski za
Teresa Moczydłowska za
Arkadiusz Myślak przeciw
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Żuchowski Data wytworzenia: 30-06-2022


f. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczytno odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
4 5 6

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz przeciw
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban wstrzymał się
Karol Piotr Furczak wstrzymał się
Rafał Kiersikowski przeciw
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski przeciw
Arkadiusz Myślak wstrzymał się
Anna Teresa Rybińska przeciw
Sławomir Witold Staszak wstrzymał się
Artur Antoni Trochimowicz wstrzymał się
Waldemar Andrzej Zimny przeciw
Tomasz Żuchowski przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 30-06-2022


g. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu ustalania wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków Rady Miejskiej w Szczytnie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 1 0

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Łachacz za
Paweł Malec za
Robert Artur Siudak za
Stefania Ewa Czerw za
Andrzej Zdzisław Dziuban wstrzymał się
Karol Piotr Furczak za
Rafał Kiersikowski za
Agnieszka Izabela Kosakowska za
Paweł Kamil Krassowski za
Arkadiusz Myślak za
Anna Teresa Rybińska za
Sławomir Witold Staszak za
Artur Antoni Trochimowicz za
Waldemar Andrzej Zimny za
Tomasz Żuchowski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Paweł Malec Data wytworzenia: 30-06-2022