Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

UWAGA ! Od 2024 roku obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr LXVI.431.2023 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31.10.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 2024

Uchwała Nr LII/361/2022 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości -2023

Wzór interaktywny deklaracji na podatek od nieruchomości DN1 - rok 2023 (załaczniki do pobrania poniżej)

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

- art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

I. Wymagane dokumenty:

„Na podstawie art. 6 pkt. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych -osoby prawne …”, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia każdego roku bez wezwania lub w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia na formularzach wg ustalonego wzoru.

Wysokość podatku od nieruchomości określana jest przez podatnika w deklaracji.

Wzór deklaracji na podatek (DN-1; wraz z załącznikami) – OD 1 LIPCA 2019

Wzór interaktywny deklaracji na podatek od nieruchomości DN1, załącznik ZDN-1, załącznik ZDN-2 - OD 1 LIPCA 2019

Do deklaracji należy załączyć następujące dokumenty(w przypadku składania po raz pierwszy pkt 1-2):
1. akt notarialny lub
2. umowę najmu, dzierżawy nieruchomości

3. przy składaniu korekty deklaracji na podatek od nieruchomości należy zastosować się do art.81 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.

II. Terminy płatności

1.Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art.6 ust.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

2. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku, wystawiane jest upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawiony jest tytuł wykonawczy, który zostaje przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia należności jak również zabezpieczenia należności wobec UM. Brak możliwości wyegzekwowania należności przez Urząd Skarbowy powoduje dokonanie wpisu na hipotekę.

3. Wpłaty należy dokonywać na konto - Gmina Miejska Szczytno nr konta

Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr: 25 8838 0005 2001 0103 8440 0008

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim - pokój Nr 1 ( parter) w godzinach 7 30 -15 30
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu i Finansów UM w Szczytnie - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób prawnych

(pokój nr 122, tel.89 624 72 77)

III. Podstawa prawna uchwalona przez RM w Szczytnie:

Uchwała Nr LII/361/2022 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązująca od 2023 roku

Uchwały archiwalne:

- Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązująca w latach 2020-2022

- Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązująca w latach 2017-2019

- Uchwała Nr XI/74/2015 Rady miejskiej w Szczytnie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązująca w 2016 roku

- Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2015 r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Interpretacje:

Interpretacja z dnia 05.12.2022r.

Interpretacja z dnia 21.09.2023r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Wojdowicz

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 09:08

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data aktualizacji:
21 lis 2023, godz. 13:38